BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİM SÜRESİ DOLMUŞTUR
YOĞUN İLGİNİZDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ

 

4.ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ ve AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ BİLDİRİ ÖZETİ YAZIM KURALLARI

Genel İlkeler:
Kongre sırasında poster, e-poster ve sözel bildirilere yer verilecektir. - Poster, e-poster ve sözel bildiri adaylarının öncelikle bildirilerinin bir özetini Microsoft Office word formatında yollamaları gerekmektedir. - Bildiriler yalnızca www.ihsfmc.com adresi üzerinden yollanacaktır. - Gönderilen özetler, Kongre Bilim Kurulunca ve en az iki bilimsel hakem tarafından değerlendirilecek; bildirilerin uygunluğu ile kabulüne ve sunum şekline bilim kurulunca karar verilecektir.

Yazım ilkeleri:
Özetlerin hatasız yazılmasına özen gösterilmeli ve varsa tablo ve grafikler sayılmadan en fazla 300 kelimeden oluşmalıdır. - Her özetin bir başlığı olmalı, büyük harflerle yazılmalı ve başlıkta kısaltma kullanılmamalıdır. - Başlık sonrası yazarların adı- soyadı ve kurumları belirtilmelidir. Ancak uzun adresler metinde belirtilmemelidir. - Araştırma konulu özetlerin Amaç/Yöntem/Bulgular/Sonuç şeklinde yapılandırılması gereklidir. - Metin tek aralıklı, 12 punto, Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır. - Sorumlu yazara ait iletişim adresi (telefon ve e-mail) özet sonunda mutlaka yer almalıdır. - Bir adet tablo ve bir adet grafik metinde uygun yerinde yer verilmek üzere eklenebilir. Bunlar kelime sayısı sınırına dahil edilmeyecektir. - Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kayıt yaptırması zorunludur.

Önemli tarihler:
Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 15.Ocak.2019
Kabul Edilen Bildirilerin Duyuru Tarihi: 01.Şubat.2019

Sorumlu yazarın kongre kaydı yaptırması zorunludur. Sorumlu yazar kayıt kapsamında (sorumlu yazar olarak) en fazla 1 (bir) bildiri ile katılabilir. İlave bildiriler için 100 tl ekstra ödeme talep edilmektedir. Sunulan bildiriler elektronik bildiri kitabında, ayrıca talep edildiğinde sözlü bildiriler tam metin olarak basılacaktır.