• KURULLAR VE BİLİMSEL KURUL


4. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE AİLE HEKİMLİĞİ KONGRESİ

ONURSAL BAŞKANLAR

Prof.Dr. Rengin ERDAL
Prof.Dr. Saffet KÖSE
Prof.Dr. İlhami ÜNLÜOĞLU

KONGRE BAŞKANI
Prof.Dr. Kurtuluş ÖNGEL

BİLİMSEL SEKRETERYA
Dr.Öğr. Üye. Giray KOLCU

DÜZENLEME KURULU
Uzm.Dr. Murat ALTUNTAŞ
Uzm. Dr. Pınar BİLGİLİ
Dr.Öğr.Üyesi Mine GEÇGELEN CESUR
Öğr. Gör. Perihan ÇETİN
Uzm. Dr. Murat ÇEVİK
Dr.Öğr.Üyesi Devrim KAKİ
Uzm. Dr. İzzet Göker KÜÇÜK
Uzm. Dr. Özge UÇMAN

BİLİMSEL KURUL

MPH Mirela I. ANGHELİNA (Amerika Birleşik Devletleri)
Doç.Dr. Emrah ATAY
Assoc.Prof.Dr. Carmen BUSNEAG – Romanya
Doç.Dr. Gökhan ÇESUR
Doç.Dr. Özgür ENGİNYURT
Dr.Öğr.Üyesi Utku ESER
Lect. Asadul ISLAM – Hindistan
Dr.Öğr.Üyesi Barış KAKİ
Dr.Öğr.Üyesi M.İnci Başer KOLCU
Assoc.Prof.Dr. Kostadin Kratchanov - Bulgaristan
Doç.Dr. Haluk MERGEN
Dr.Öğr.Üyesi Özgür ÖNAL
Dr.Öğr.Üyesi Mümin POLAT
Prof.Dr. Paraskevi SAKKA – Yunanistan
Prof.Dr. Petar STEFANOVSKI – Makedonya
Prim.Dr. Ljubin SUKRIEV - Makedonya
Doç.Dr. Medine YILMAZ
Assoc.Prof.Dr. Natalia ZARBAİLOV - Moldova